Grooming, czyli problem pedofilii w sieci

O pedofilii w sieci usłyszeć można bardzo wiele i to już od przynajmniej kilku lat. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jak duża jest skala tego zjawiska. Aby się o tym przekonać, wystarczy przytoczyć statystyki. Tylko w 2017 roku instytut NASK monitorujący Internet pod kątem treści pornograficznych z udziałem nieletnich, otrzymał blisko 14 tysięcy zgłoszeń. W sumie zostało podjętych aż 13 962 interwencji w sprawie podejrzanych treści, przy czym 80% z nich dotyczyło zdjęć, a 20% filmów z udziałem dzieci.

Pedofilia w sieci – jakie formy przyjmuje?

Pedofilia to aktywność, która podejmowana jest w celu nawiązania kontaktu emocjonalnego z wybranym dzieckiem, aby w przyszłości wykorzystać je seksualnie. Wykorzystanie to może się sprowadzać m.in. do przesłania niecenzuralnych zdjęć oraz filmów, zdarza się, że prowadzi do spotkań w świecie realnym.

Warto wiedzieć, że grooming to proces długotrwały i stopniowy. Pedofil stara się stworzyć odpowiednie warunki do nawiązania więzi z dzieckiem, dzięki czemu szybko zyskuje jego zaufanie. Odgrywa rolę powiernika, z którym można podzielić się każdym sekretem. Co więcej sprawia, że dziecko czuje się wysłuchane oraz zrozumiane. Bardzo często pedofile podszywają się pod osoby w podobnym wieku, co ich ofiara. Wymaga to od nich dużej umiejętności adaptacji, posługiwania się młodzieżowym językiem itd. Są to więc osoby o rozbudowanych umiejętnościach społecznych.

Na kolejnym etapie następuje próba wybadania rodzinnej sytuacji dziecka. Pedofile próbują pozyskać jak najwięcej informacji na temat tego czy opiekunowie kontrolują czas spędzany przez dziecko w sieci, a przede wszystkim czy mają informację na temat tego z kim dziecko ten czas spędza.

Grooming ma zazwyczaj na celu przeniesienie znajomości internetowej do świata rzeczywistego. Pedofil często sygnalizuje możliwość spotkania.

Jak obronić dziecko przed pedofilią w sieci?

Na grooming narażone są głównie dzieci, które nie otrzymują wsparcia emocjonalnego ze strony dorosłych, a zwłaszcza rodziców bądź opiekunów. Nierzadko czują się one odrzucone przez grupę rówieśniczą i niezrozumiane, co prowadzi do zamknięcia się w sobie i poszukiwania kontaktów online. Warto pamiętać, że dzieci są znacznie bardziej ufne, a niekiedy nawet naiwne. Skorelowanie naiwności z niskim poczuciem własnej wartości to nie lada pożywka dla pedofila, właśnie dlatego tak ważne jest kontrolowanie aktywności dzieci w Internecie. Sprawdzać należy także jakie treści, zdjęcia oraz informacje dodają na profilach społecznościowych, gdyż to właśnie tam pedofile najczęściej wyszukują potencjalnych ofiar.

Walka z pedofilią w sieci nie należy do prostych. Za każdym razem, gdy spotkamy się z przejawami pedofilii w Internecie, koniecznie trzeba to zgłosić do odpowiedniej instytucji lub służb.