Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów – wyniki badań CBOS
dzieci w internecie

W 2015 roku CBOS przeprowadził badania dotyczące korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Zostały one poprowadzone pod kątem ewentualnych zagrożeń, które wiążą się ze spędzaniem znacznej ilości czasu w sieci. W dużej mierze dotyczyły ekspozycji na niedozwolone treści, powiązane z przemocą czy pornografią. Respondentami byli opiekunowie mający dzieci w wieku od 6 do 19 lat, które pozostawały z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Jakie wyniki przyniosły badania?

Czas spędzany w sieci

Opiekunowie przyznali, że sami bardzo często korzystają z Internetu. Ciekawy jest fakt, że ten odsetek w porównaniu z rokiem 2004 wzrósł aż o 28 punktów procentowych, co zapewne ma związek z postępującą cyfryzacją i bezproblemowym dostępem do sieci. Według wyników badań, z Internetu znacznie częściej korzysta młodzież (od 13 lat i więcej), niemniej większość młodszych dzieci także na co dzień spędza czas w sieci. Przeciętny czas poświęcany na tego typu rozrywkę wśród dzieci i młodzieży wynosi 15 godzin tygodniowo. Mniej niż połowa opiekunów jest zdania, że ich dzieci spędzają w sieci odpowiednią ilość czasu, aż 43% uważa zaś, że ten czas zdecydowanie powinien zostać ograniczony. Za zbyt dużą ilość czasu na ogół rozumiane są 22 godziny tygodniowo.

Kontrola dzieci w sieci

Wydaje się, że świadomość odnośnie korzystania z Internetu wzrasta, gdyż ponad 2/3 opiekunów stara się ograniczać czas, jaki ich podopieczni spędzają w sieci, jednak blisko 1/3 z nich nie zwraca na to większej uwagi. Ponad 10% ankietowanych opiekunów nie wie, do jakich celów ich dzieci wykorzystują Internet. Co więcej, opiekunowie zdają sobie sprawę, że ich dzieci nawiązują kontakty online. Ponad połowa z nich twierdzi, że ma wiedzę na temat tożsamości nowo poznanych osób, nie brakuje jednak dorosłych, którzy takiej wiedzy nie mają.

Wiedza na temat zagrożeń

Zdecydowana większość, bo aż 74% opiekunów obawia się zagrożeń, które mogą spotkać ich dzieci w przestrzeni internetowej. Obawy tego typu dotyczą przede wszystkim niebezpiecznych znajomości zawieranych online, które mogą wiązać się z zagrożeniami o charakterze seksualnym, w tym głównie z pedofilią. Opiekunowie chcą również uchronić swoje dzieci przed treściami erotycznymi i pornograficznymi. Mniejsza część z nich przejmuje się materiałami promującymi przemoc oraz drastyczne sceny, na wulgarne słownictwo zwraca uwagę zaledwie 5% badanych.

Zapraszamy także do przejrzenia nowszego raportu CBOS, z roku 2018: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF.